Stor efterfrågan på fakta och bekräftad information om covid-19

Publicerat

Folkhälsomyndigheten får många frågor om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Myndighetens frågor och svar uppdateras kontinuerligt, och informationen till hälso- och sjukvården hålls ständigt aktuell.

Kommunikation och information är en viktig del av arbetet i beredskapen för smittsamma sjukdomar. Folkhälsomyndighetens frågor och svar uppdateras regelbundet på både svenska och engelska i takt med att ny kunskap om covid-19 tillkommer. Den svenska versionen har haft mer än 800 000 sidvisningar hittills.

– Det är glädjande att se att så många människor vänder sig till oss för att ta del av den senaste informationen. Fakta och bekräftad information är grundläggande för att kunna fatta välinformerade beslut. Rykten och spekulationer sprider däremot både onödig oro och misstro, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Folkhälsomyndigheten har också publicerat information till hälso- och sjukvården. Bland annat finns rekommendationer för hur både misstänkta och bekräftade fall av covid-19 ska handläggas, och underlag för hur och när provtagning ska ske. De dokumenten hålls uppdaterade och kompletteras vid behov.

Risken för spridning av covid-19 i det svenska samhället bedöms fortsatt som mycket låg av Folkhälsomyndigheten, baserat på den senaste informationen om utbrottet. Samtidigt finns en beredskap för olika scenarier beroende på hur utvecklingen blir framöver, vilket ingen kan säga med säkerhet idag.

– Skulle vi få en spridning i Sverige så är jag helt övertygad om att vi klarar av det. Beredskap finns både på Folkhälsomyndigheten och hos övriga samhällsaktörer, säger Johan Carlson.

Läs mer:

Frågor och svar
Utbrottsinformation
Utökad kapacitet för diagnostik av det nya coronaviruset

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan