Generaldirektör Johan Carlson inleder Folkhälsomyndighetens programpunkt tillsammans med företrädare för Länsstyrelsen i Skåne och Nätverket idéburen sektor Skåne.

Folkhälsomyndigheten presenterar en genomgång och analys över hur hälsan utvecklas för personer som kommer till Sverige med annat födelseland. En av slutsatserna i rapporten är att många ofta är friskare vid ankomst än personer födda i Sverige sett till de så kallade välfärdssjukdomarna. Efter några år förändras det, och förekomsten av diabetes, högst blodtryck och övervikt ökar snabbt.

Fakta ur rapporten presenteras, och Skåne visar exempel på arbetet med nyanlända, delaktighet och hälsa.

Journalister är välkomna att lyssna på programmet och att göra intervjuer.

Datum: 13 juni
Tid: 14.30–15.30
Plats: Spånga IP, Solhems hagväg 2
Ort: Järva, Stockholm

Läs mer

Från frisk till sjuk – utlandsfödda och välfärdens sjukdomar (länk borttagen 2019-08-26)

Kategori: Nyhet