I USA misstänks ett stort antal personer ha fått allvarliga lungskador sedan de använt elektroniska cigaretter, och flera dödsfall har inträffat. Vitamin E-acetat har påträffats i lungprover från samtliga patienter där analyser har utförts. Ämnet har också påvisats i vätskorna som flera av patienterna använt, vätskor som i nästan samtliga fall även innehöll tetrahydricannabinol (THC), den rusframkallande substansen i cannabis. Även om vitamin E-acetat i dagsläget är huvudmisstänkt som orsak till skadorna betonar amerikanska myndigheter att sambandet inte är säkerställt och att även andra tillsatser kan ha bidragit till sjukdomsfallen. Utredningen i USA fortsätter.

I Sverige är THC narkotikaklassat och därmed förbjudet. Vätskor till elektroniska cigaretter som innehåller nikotin får i Sverige inte innehålla vitaminer.

Två möjliga svenska fall har inträffat, men den utredning som gjorts av sjukvården i samarbete med myndigheter har inte kunnat fastställa ett säkert samband med elektroniska cigaretter eller någon särskild kemikalie. Eftersom vejpning av produkter som har importerats olagligt från den amerikanska marknaden förekommer i Sverige kan svenska fall inträffa. Produkterna kan innehålla både THC och vitamin E, bland annat, och det är viktigt att tänka på detta, både inom hälso- och sjukvården och bland användare. Såväl innehåll av THC som vitamin E är förbjudet i Sverige.

Utifrån nuvarande kunskapsläge uppmanar Folkhälsomyndigheten därför vejpare att:

• inte använda produkter med okänt eller förbjudet innehåll
• inte förändra produkter genom att till exempel tillsätta andra ämnen eftersom detta kan påverka produktsäkerheten
• kontakta sjukvården om du som användare upplever sjukdomssymtom.

De symptom som observerats i samband med lungskadorna i USA har varit till exempel hosta, andnöd, ont i bröstkorgen, illamående, kräkningar eller diarré, trötthet, feber och viktnedgång.

Hälsoeffekterna av användning av elektroniska cigaretter som är tillåtna att finnas på den svenska marknaden är även de delvis okända eftersom det rör sig om förhållandevis nya produkter.

E-cigaretter är varken godkända eller rekommenderade som rökavvänjningsprodukter i Sverige. För rökavvänjning finns det andra beprövade, effektiva och säkra åtgärder. Sluta röka-linjen informerar om dem, liksom hälso- och sjukvården.

Den som upplever sjukdomssymtom vid vejpning bör kontakta 1177 Vårdguiden för kontaktuppgifter till vårdgivare, eller ringa 112 vid akut livshotande tillstånd.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens information om elektroniska cigaretter och lungskador [Länk borttagen 2022-05-24]

Kategori: Nyhet