Referensgruppen är delaktig i utveckling av Mötesplatsens programförklaring och i planering av aktiviteter.

Medlemmar i referensgruppen 2018

 • Anna Kommes, Övertorneå kommun
 • Annika Larsson, Region Östergötland
 • Charlotte Sundvall, Riksidrottsförbundet
 • Elisabeth Rahmberg, Västra Götalandsregionen
 • Frida Leander, Malmö stad
 • Mikael Nordström, Boverket
 • Johanna Giorgi, Tillväxtverket
 • Kerstin Månsson, Helsingborgs stad, Healthy Cities
 • Kruna Madunic, Forte
 • Therese Berg, Riksbyggen
 • Albert Edman, Umeå kommun
 • Johanna Ek, Örebro kommun ( tillfälligt adjungerad)
 • Anna Swift-Johannison, Region Örebro län (tillfälligt adjungerad)