Referensgruppen är delaktig i utveckling av Mötesplatsens programförklaring och i planering av aktiviteter.

Medlemmar i referensgruppen 2017

 • Therese Berg, Riksbyggen
 • Helene Bogren, Boverket
 • Albert Edman, Umeå kommun
 • Vakant, Vinnova
 • Kruna Madunic, Forte
 • Jenny Jansson Pearce, Fonden för mänskliga rättigheter
 • Tina Sahlén, Riksidrottsförbundet
 • Johan Hallberg, Landstinget Dalarna
 • Pär Larshans, Ragn-Sells
 • Annika Larsson, Region Östergötland
 • Elisabeth Ramberg, Västra Götalandsregionen
 • Eva Renhammar, Malmö stad
 • Johanna Giorgi, Tillväxtverket
 • Kerstin Månsson, Healthy Cities-nätverket (Helsingborg stad)
 • Amanda Jauhiainen, Övertorneå kommun (vikarie för Victoria Henriksson under 2017)
 • En representant från Landstinget Västerbotten (tillfälligt adjungerad inför nästa årliga konferens i Umeå)
 • Vakant, Landsting/Region