Sara Kollberg

Folkhälsomyndigheten

Epost: sara.kollberg@folkhalsomyndigheten.se

Elisabeth Skoog Garås

Sveriges Kommuner och Landsting

Epost: Elisabeth.Skoog.Garas@skl.se