I slutrapporten ”Gör jämlikt - gör skillnad!” presenterades fem rekommendationer och 23 åtgärder som bidrar till att stärka den sociala hållbarheten och minska skillnaderna i hälsa.

Fem rekommendationer i ”Gör jämlikt – gör skillnad”

  1. Integrera jämlikhet i hälsa i all politik och i ordinarie styrning och ledning
  2. Mät och analysera problemet och bedöm effekterna av olika åtgärder
  3. Ge alla barn och unga en bra start i livet
  4. Ge alla förutsättningar till egen försörjning
  5. Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen

Mötesplats social hållbarhet bildas

I samband med slutkonferensen i Samling för social hållbarhet 2013 annonserade SKL att en Mötesplats social hållbarhet skulle bildas i syfte att arbeta vidare med Samlingens fem rekommendationer och bjuda in olika samhällsaktörer som behöver medverka i arbetet för social hållbarhet.

Samverkan mellan SKL och Folkhälsomyndigheten

SKL bjöd sedan in Folkhälsomyndigheten till ett samarbete att gemensamt bygga upp och driva Mötesplats social hållbarhet. Mötesplats social hållbarhet är att betrakta som en fristående fortsättning på ”Forum folkhälsa” som var ett tidigare avslutat samarbete mellan SKL och Statens folkhälsoinstitut.

Läs rapporten och se filmen ”Den svenska paradoxen” som handlar om Samling för social hållbarhet.