• Ny interaktiv plattform för skånsk folkhälsostatistik

  Publicerat

  Nu finns ett nytt verktyg för skånsk folkhälsostatistik. För den som arbetar med folkhälsa i Skåne innebär verktyget en möjlighet att göra egna uppföljningar, ta fram unikt underlag och skräddarsy analyser.

 • Vad kan den nationella kommissionen för jämlik hälsa åstadkomma?

  Publicerat

  Mötesplats Social hållbarhet arrangerar frukostseminarium i Almedalen måndag 29 juni 2015. Medverkar gör bland andra folkhälsominister Gabriel Wikström.

 • Livsmedelsverkets Mat- och måltidskonferens

  Publicerat

  Den 9-12 november 2015 bjuder Livsmedelsverket in till fyra fullmatade dagar i Stockholm med information och inspiration kring offentliga måltider och folkhälsoarbete för bra matvanor. Program kommer…

 • Nationell kommission för jämlik hälsa

  Publicerat

  Den 4 juni presenterade folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström direktiv och ordförande för kommissionen för jämlik hälsa. Till ordförande utses professor Olle Lundberg, idag chef…

 • Rapport från Östgötakommissionen för folkhälsa

  Publicerat

  Nu finns slutrapporten Östgötakommissionen för folkhälsa. Kommissionen har arbetat under 2013-2014 på uppdrag av Regionförbundet Östsam.

 • Regeringsuppdrag till Forte

  Publicerat

  Regeringen uppdrar åt Forte att analysera och redovisa hur myndigheten inom sitt ansvarsområde kan bidra till att effektivare möta det forskningspolitiska målet.

 • Ny utlysning från VINNOVA - Social innovation

  Publicerat

  Har ni identifierat en samhällsutmaning och en ny lösning på problemet? Har ni ambitionen att utifrån er idé realisera en social innovation? Då är ni välkomna att söka till utlysningen Social innovation.

 • Hon, hen och han – en utställning om kön, genus och jämställdhet

  Publicerat

  Med statistik och vardagsprylar visar utställningen hur våra kön skapas från vaggan till graven, vad det får för konsekvenser och hur kommuner och landsting arbetat för att ge likvärdig service åt kvinnor…

 • Utbildning i att göra en handlingsplan för jämställdhet

  Publicerat

  Hittills har 17 landsting/regioner och 96 kommuner i Sverige undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen).

 • Utbildning i att leda och styra för jämställdhet

  Publicerat

  Nu är datum satta för SKL:s jämställdhetsutbildningar 2015. "Leda och styra för hållbar jämställdhet" ges med sex olika inriktningar: social omsorg, barn och utbildning, samhällsplanering, hälso- och…

 • Jämställdhet – en rättighet som lönar sig

  Publicerat

  I projektet Smart ekonomi har SKL tillsammans med ett antal kommuner utvecklat modeller för att räkna på samband mellan jämställdhet och ekonomi.

 • Globalt till lokalt - Det hänger ihop!

  Publicerat

  Mänskliga rättigheter och folkhälsofrågor är i allra högsta grad aktuella frågor inom EU och WHO. Flertalet initiativ har tagits för att synliggöra den lokala, regionala och nationella nivåns betydelse…

 • Rapporter om ojämlik hälsa

  Publicerat

  Forskningsprojektet Drivers rörande jämlik hälsa har publicerat nya rapporter.

 • Företagande och mänskliga rättigheter

  Publicerat

  Regeringen har påbörjat arbetet med en svensk handlingsplan för att genomföra FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

 • Sociala obligationer kommer till Sverige

  Publicerat

  Intresset för gröna obligationer har ökat stort i Sverige under 2014. Nu spår Christopher Flensborg, chef för hållbara produkter och produktutveckling på SEB, att även sociala obligationer kommer att…

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida) , 4 Nästa