• Temaseminarium näringslivets roll för social hållbarhet

    Publicerat

    Genom att utföra och tillhandahålla välfärdstjänster, service och produkter är näringslivet en central aktör för socialt hållbar utveckling. I samarbete med offentlig sektor, eller i egen regi, kan näringslivet…