En sammanställning av alla engagerade inspel från den workshop som hölls den 15 juni finns också att hämta.