Föreläsning om soft skillsOjämlikheten i hälsa har de senaste 15 åren ökat, och idag skiljer sig livslängden åt med i genomsnitt sex år mellan människor med förgymnasial utbildning jämfört med människor med eftergymnasial utbildning. För att vända utvecklingen behöver vi, enligt Olle Lundberg vid Kommissionen för jämlik hälsa, bland annat skapa ett ökat fokus på jämlikhet och tydligare mål. Vi behöver även en motor som driver arbetet framåt samt skapa en mer utvecklad uppföljning.

Ett nationellt uppföljningssystem behövs

Johan Carlson, gd på Folkhälsomyndigheten menade att en god hälsa i och med Agenda 2030 äntligen fått en tydlig roll som en del av en hållbar utveckling. Myndigheten ser att man har en viktig roll i att skapa ett nationellt uppföljningssystem som mäter både bestämningsfaktorer och utfall, och på så vis synliggör hur olika målsättningar som t.ex. folkhälsopolitiken och Agenda 2030 hänger ihop.

Synliggör skillnaderna för att skapa engagemang

Under samtalet berättade även Jesper Ekberg från region Jönköpings län och Margareta Forsberg från Jämlikt Göteborg hur de arbetar regionalt respektive lokalt med att få jämlikhet i hälsa på agendan och skapa engagemang för frågan. Båda beskrev att när man synliggjorde och visualiserade vilka skillnader i hälsa och livsvillkor det finns i den egna regionen eller kommunen så skapades ett engagemang och en vilja att förändra.

Att ha en dialog med chefer och politiker som fattar besluten är viktigt, likaså att skapa en känsla av sammanhang och en förståelse för att alla pusselbitar är viktiga och bidrar till den övergripande målsättningen att skapa ett mer jämlikt samhälle.

Soft skills för jämlik hälsa

På eftermiddagen lotsade Elisabeth Skoog Garås, SKL, och Marie Risbeck, Folkhälsomyndigheten, oss igenom WHO:s utbildningsmaterial ”Soft skills for health equity in all policies”. Vi blev påminda om vikten av att tänka på hur man ska arbeta för mest effekt, och inte bara vilka frågor man ska arbeta med.

Seminariet webbsändes och spelades in, titta på hela eller delar av webbsändningen här.

Du hittar alla presentationerna från dagen här.