• Seminarium med jämlikhet i fokus

  Publicerat

  Den 5 december 2016 arrangerade Mötesplats social hållbarhet ett seminarium om jämlik hälsa. Seminariets huvudfokus var framgångsfaktorer för jämlik hälsa från nationell till regional och lokal nivå.

 • Den nationella konferensen i fokus på referensgruppsmötet

  Publicerat

  Den 20-21 september träffades referensgruppen för Mötesplats social hållbarhet för att diskutera aktuella frågor inom Mötesplatsen. Det var två intensiva dagar med många givande diskussioner. Vi pratade…

 • Från kunskap till handling! Det handlar om jämlik hälsa

  Publicerat

  Befolkningens hälsa och hur den fördelar sig mellan olika grupper i samhället är nära förknippat med social hållbarhet. På lokal, regional, nationell och internationell nivå pågår därför flera arbeten…

 • Mötesplatsens programförklaring i ny version

  Publicerat

  Mötesplats social hållbarhet har en programförklaring, som ursprungligen togs fram i samverkan med Mötesplatsens referensgrupp och deltagare i Mötesplatsens konferens och seminarier.

 • Referensgruppsmöte i september

  Publicerat

  Den 20–21 september träffas referensgruppen för Mötesplats social hållbarhet i Stockholm.

 • Stort intresse för Analysera mera!

  Publicerat

  Det var stort intresse och engagemang för workshopen Analysera mera! - mät och förstå din samtid och framtid den 8 april. Medverkade gjorde Gunnar Gidenstam, SKL, Marcel Moritz, Huddinge kommun, Veronica…