Här redovisas lagstiftning och exempel på tillämpning.
Se publikationen Upphandlingsguide. Att använda sociala hänsyn i offentlig upphandling – nuläge och exempel på tillämpning