Uppdaterad 16 april 2020

Vad händer nu? Ställer vi tillbaka eller ställer vi om? – i skuggan av covid 19

I likhet med klimatkrisen drabbar covid-19 pandemin världens alla länder. Krisen har drabbat de mest utsatta hårdast och innebär utmaningar för uppfyllandet av Agenda 2030 och de globala målen.

  • Vilka långsiktiga konsekvenser får covid-19 pandemin för Sverige och världen?
  • Hur ställer vi om mot ett hållbart och motståndskraftigt samhälle?

Välkommen till en digital konferens den 20 januari kl 9 - 12. Boka i din kalender redan nu och håll utkik här efter uppdateringar.

Sverige har liksom andra länder drabbats hårt av smittspridningen av covid-19 men står relativt starkt rustat att hantera de sociala och ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Trots detta slår pandemin hårt i Sverige med bland annat ökad arbetslöshet, uppskjuten vård och social isolering.

Covid-19 pandemin har gett oss ökad insikt om att en god och jämlik hälsa i befolkningen är viktig för samhällets motståndskraft vid kriser.

Pandemin har också gett oss nya erfarenheter och bidragit till lösningar, innovationer och partnerskap som vi kan bära med oss in i framtiden. Erfarenheter som kan ligga till grund för den nödvändiga omställningen mot ett hållbart och motståndskraftigt samhälle.

Några av de frågeställningar vi lyfter:

  • Vilka långsiktiga konsekvenser får covid-19 pandemin för Sverige och världen?
  • Vilka är konsekvenserna för den jämlika hälsan?
  • På vilket sätt har tilliten till varandra och samhället påverkats?
  • Vilka lärdomar från pågående kris behöver vi ta med oss i det fortsatta arbetet?
  • Vilken omställning av samhället är det vi vill ska bli verklighet?
  • Kan jämlik hälsa vara motor för omställningen?

Varmt välkommen till en digital konferens som vänder sig till dig som är beslutsfattare i offentlig sektor, civilsamhällets organisationer eller näringslivet!

Anmälan öppnar i slutet av november.