Uppdaterad 3 februari 2020

Människan, mötet och platsen – socialt hållbara och hälsofrämjande samhällen

Välkommen till en nationell konferens inom Mötesplats social hållbarhet på Conventum i Örebro den 12-13 maj 2020.

Anmäl dig till konferensen nu, "Early-bird-avgift" gäller fram till 14 mars.

 • Hur synliggör och integrerar vi hälsa, tillit, jämlikhet och jämställdhet?
 • Hur gör vi för att öka tillgängligheten till olika välfärdstjänster och service?
 • Hur förstärker vi samverkan mellan olika aktörer?
 •  Hur använder vi Agenda 2030 som hävstång för vårt arbete?

Program 12 maj

Program 13 maj

Kom och lyssna till: Ulrika Modéer, UNDP, Po Tidholm, journalist och författare, Hans Abrahamsson, Göteborgs universitet, och flera andra lika spännade namn!

Ett axplock ur programmet:

 • Globalt samarbete i en polariserad tid
 • Sverige glider isär – sanning eller myt?
 • Hur förebygger vi brott och skapar ett hållbart lokalsamhälle?
 • Samhällskontrakt – varför, hur, vem, vad?
 • WHO får fakta att flyga – landar det till nytta på alla nivåer för en jämlik hälsa?
 • Hur mäter vi livskvalitet och hur använder vi resultaten?
 • Leave no one behind – samverkan för god och jämlik hälsa

Seminarierna arrangeras av bland andra Brottsförebyggande rådet, Delegationen mot segregation, Sveriges Kommuner och Regioner, Folkhälsomyndigheten, Healthy Cities, Svenska FN-förbundet, Örebro kommun, Region Örebro län med flera.

Anmäl dig nu! Ta med dina arbetskamrater och förlägg mötet i dina nätverk i samband med konferensen.

Konferensen vänder sig till förtroendevalda, beslutsfattare, tjänstepersoner, forskare, strateger inom kommun, region, stat, akademi, näringsliv och civilsamhällets organisationer.

Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Region Örebro län och Örebro kommun