Uppdaterad 19 december 2019

Människan, mötet och platsen – hur utvecklar vi socialt hållbara och hälsofrämjande samhällen?

Nationell konferens inom Mötesplats social hållbarhet i Örebro den 12 - 13 maj.

Datum: 12 - 13 maj

Ort: Örebro

Boka in dagarna redan nu. Ta med dina arbetskamrater och förlägg mötet i dina nätverk i samband med konferensen.

Konferensen vänder sig till förtroendevalda, beslutsfattare, tjänstepersoner, forskare, strateger inom kommun, region, stat, akademi, näringsliv och civilsamhällets organisationer.

Mer information om programmet kommer i början av februari.