Presentationer

Välkommen till Analysera mera! - Mät och förstå din samtid och framtid (PowerPoint, 3,9 MB)
Jonas Frykman, SKL och Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten

Analysera mera – presentation av olika analysstöd (PowerPoint, 4,3 MB)
Gunnar Gidenstam, Sveriges Kommuner och Landsting, Marcel Moritz, Huddinge kommun och Elisabeth Skoog Garås, Sveriges Kommuner och Landsting.

Verktyg för att visualisera statistik för effektiv analys och uppföljning (PowerPoint, 3,3 MB)

Dokumentation av diskussioner och tips – workshop Analysera mera (PDF, 318 kB)