Uppdaterad 6 november 2018

Webbinarium om jämlik hälsa

Den 14 september 2017 höll Mötesplats social hållbarhet ett direktsänt webbinarium om och med Kommissionen för jämlik hälsa och Socialdepartementet. Kommissionen har i sitt slutbetänkande lämnat förslag om hur hälsoklyftorna i samhället ska minska. Huvudsakligt fokus är hälsoskillnader mellan olika grupper i samhället och förslagen riktar sig till både regeringen, statliga myndigheter, regioner/landsting och kommuner.

På webbinariet presenterades kommissionens arbete och de rekommendationer och åtgärdsförslag man lämnat i sina del- och slutbetänkanden. Dessutom deltog Socialdepartementet att för att ge sin bild av de synpunkter som lämnats på kommissionens andra delbetänkande via den remissrunda som avslutades i maj.

Här kan du se webbinariet. Du kan även ladda ner de presentationer som hölls av kommissionens ordförande Olle Lundberg samt kanslirådet Ullalena Haeggman, Regeringskansliet.

Presentationer i pdf-format

Inledning av Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten:

Webbinarium Mötesplats social hållbarhet 170914_inledningMSH.pdf (PDF, 2,6 MB)

Olle Lundbergs presentation:

Mötesplats social hållbarhet 170914_Ollelundberg.pdf (PDF, 928 kB)

Ullalena Haeggmans presentation:

Webbinarium Mötesplats social hållbarhet SOU 2017_4.pdf (PDF, 46 kB)