Uppdaterad 16 november 2018

Social hållbarhet - för alla?

Mötesplats Social hållbarhet 2015 - en nationell konferens om social sammanhållning och minskade skillnader i hälsa. 27-28 maj 2015. Bland de medverkande var folkhälsominister Gabriel Wikström, huvudsekreteraren i Demokratiutredningen Daniel Lindvall, professor Mikael Stigendal, Inger Ashing ordförande i Rädda barnen och kommunstyrelsen ordförande i Malmö Katrin Stjernfelt Jammeh.

Dokumentation av presentationerna

Mötesplats social hållbarhet. En programförklaring (PDF, 1,6 MB)
Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting och Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne (PDF, 969 kB)
Daniel Persson, Region Skåne

Mötesplats social hållbarhet - Så går vi vidare. Introduktion till workshop (PDF, 1,6 MB)
Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting och Pia Lindeskog Folkhälsomyndigheten

Innanförskap och utanförskap (PDF, 114 kB)
Mikael Stigendal, Malmö högskola

Delaktighet och jämlikt inflytande - Demokratiutredningen
Daniel Lindvall, Demokratiutredningen

Skillnader i hälsa - Några nedslag (PDF, 1,2 MB)
Patrik Nylander, Folkhälsomyndigheten

Erfarenheter från Östgötakommissionen (PDF, 1,1 MB)
Annika Larsson, Region Östergötland

Seminarier: Hur stärker vi den sociala sammanhållningen?

A1/B1. Demokratiutredningen

2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande (PDF, 676 kB)

A2/B2. Social hållbarhet i styrning och ledning

Social hållbarhet i styrning och ledning Huddinge kommun (PDF, 1,9 MB)

Social hållbarhet i ledning och styrning (PDF, 1006 kB)

Social hållbarhet i styrning och ledning - SKR (PDF, 952 kB)

A5/B5. Kultur och social hållbarhet

Statens konstråd - samverkan om gestaltning av offentliga miljöer (PDF, 2,8 MB)

Kultur - Sveriges Kommuner och Landsting (PDF, 258 kB)

Kommendanten -Idélab hållbar utveckling (PDF, 1,8 MB)

A6/B6. Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet (PDF, 3,4 MB)

B3. Medborgarbudget för social hållbar utveckling

Hur kan människors delaktighet i demokratin bidra till social hållbarhet? (PDF, 4,1 MB)

Region Skånes erfarenheter av att involvera invånarna i demokratin (PDF, 533 kB)

B7. Religion och social hållbarhet

Open Skåne

Workshop: Hur utvecklar vi arbetet för social hållbarhet?

C1. Mät och förstå din samtid och framtid

Att mäta välfärd, livskvalité och social hållbarhet (PDF, 915 kB)

Mät och förstå din samtid och framtid (PDF, 1,3 MB)

Att mäta ojämlikhet i hälsa (PDF, 2,1 MB)

C3. Global till lokalt. Det hänger ihop!

Från lokalt till globalt det hänger ihop (PDF, 1,9 MB)

C4. Nationellt kunskapsstöd

Presentation Mötesplats social hållbarhet (PDF, 2,2 MB)

Presentation Nationellt kunskapsstöd (PDF, 2,2 MB)

Folkhälsomyndighetens arbete med kunskapsstöd (PDF, 665 kB)

C5. Kunskap till handling

Samling för social hållbarhet i Dalarna (PDF, 88 kB)

Hela staden socialt hållbar - Göteborg stad (PDF, 1,3 MB)

Kunskap till handling (PDF, 1,5 MB)

C6. Idéburen sektors roll for social hållbarhet

Storytelling (PDF, 731 kB)

C7. Kommunicera social hållbarhet

Kommission för ett socialt hållbart Malmö 2011-2013 (PDF, 326 kB)

Malmös väg mot en hållbar framtid (PDF, 422 kB)

Från fokus på innehåll till fokus på nytta (PDF, 778 kB)

Samling för social hållbarhet - Åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland (PDF, 234 kB)

Seminarier: Hur minskar vi skillnader i hälsa? - parallella seminarier

D1. Sociala innovationer för minskade skillnader i hälsa

Jämlik hälsa - en agenda för att främja utvecklingen av innovationer för en bättre och mer jämlik hälsa (PDF, 1,1 MB)

Sociala innovationer för minskade skillnader i hälsa (PDF, 6,7 MB)

D2. Rätten till hälsa

Hur minskar vi skillnader i hälsa? Rätten till hälsa (PDF, 665 kB)

Ett arbete med rättigheter som stärker andra rättigheter – unga långtidsarbetslösa inventerar i TD (PDF, 101 kB)

UMO - Rätten till hälsa (PDF, 2,2 MB)

D3. Den nationella folkhälsopolitiken som drivkraft

Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor - med folkhälsopolitikens målområden som verktyg (PDF, 428 kB)

Folkhälsopolitik som drivkraft (PDF, 539 kB)

Nationella folkhälsopolitiken som drivkraft (PDF, 387 kB)

D4. Goda uppväxtvillkor

Goda uppväxtvillkor - barn och unga (PDF, 2,7 MB)

Goda uppväxtvillkor (PDF, 1,1 MB)

D5. Jämlik och hälsofrämjande samhällsplanering

Utmaningar vid förtätning av städer (PDF, 3 MB)

Jämlik och hälsofrämjande samhällsplanering (PDF, 3,5 MB)

D6. Vårdens betydelse för minskade skillnader i hälsa

Hälsogrupper för ofrivilligt migrerade (PDF, 898 kB)

Rökfrihet i samband med operation (PDF, 1,4 MB)

D7. Arbete och hälsa

Arbete och hälsa (PDF, 351 kB)

Furuboda Arbetsmarknad – en del av Föreningen Furuboda (PDF, 1,1 MB)