Uppdaterad 16 november 2018

Näringslivets roll för social hållbarhet

  • Tid: 5 december 2014
  • Plats: Stockholm
  • Målgrupp: Seminariet vände sig till den som är förtroendevald, tjänsteman, forskare eller verksam inom näringslivsfrågor eller social hållbarhet inom kommun, landsting, stat, näringsliv eller idéburen sektor.

Vid seminariet fick företrädare från näringslivet och den offentliga sektorn ge sin bild av näringslivets roll för social hållbarhet. Vilka är hindren och framgångsfaktorerna för strategisk samverkan mellan näringslivet, det offentliga och andra aktörer?

Mötesplats social hållbarhet (PDF, 6 MB)
Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten
Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting

Näringslivets roll för social hållbarhet –utveckling och nuläge (PDF, 467 kB)
Anders Morin, Svenskt näringsliv

Max hamburgerrestauranger (PDF, 3,4 MB)
Pär Larshans, Chief Sustainability Officer

Social hållbarhet i Riksbyggen (PDF, 863 kB)
Charlotta Szczepanowski, miljö och kvalitetschef på Riksbyggen