Uppdaterad 15 oktober 2019

Mötesplatser - arenor för social hållbarhet

Hur kan mötesplatser vara arenor för social hållbarhet? Vad är det som ger social hållbarhet när människor möts?

Anna Jakobsson, hållbarhetchef vid Region Örebro län, ledde ett samtal omkring mötesplatsens betydelse för social hållbarhet.

Medverkade gjorde Kenneth Handberg (s), kommunstyrelsens ordförande i Örebro kommun, Eva Gustavsson och Christopher Olsson, forskare vid Örebro universitet, samt Marianne Dock, Healthy Cities och stadsarkitekt i Malmö stad.

Webbinariet arrangerades av Örebro kommun, Region Örebro län i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting och Folkhälsomyndigheten inom ramen för Mötesplats social hållbarhet.

Presentationer

  • Marianne Dock - Healthy Cities
  • Eva Gustavsson och Christopher Olsson - Örebro Universitet