Uppdaterad 16 november 2018

Mät och förstå din samtid och framtid

För att mäta och analysera samhällsutvecklingen, se behov samt bedöma effekter av det vi gör är det inte bara viktigt att förstå vår samtid utan också hur det påverkar vår framtid. Här har vi samlat presentationer från seminariet.

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet (PDF, nytt fönster)
Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting (SKR) och Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten

Vägval för framtiden: Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2025 (PDF, nytt fönster)
Omvärldsbevakning och verktyg för trender, drivkrafter och utmaningar
Bettina Kashefi, SKR

En historisk exposé utifrån Malmös perspektiv (PDF, nytt fönster)
Eva Renhammar, Malmö stad

Nationell folkhälsorapportering (PDF, nytt fönster)
Maria Danielsson, Folkhälsomyndigheten

Det ungdomspolitiska uppföljningssystemet – Ung idag! (PDF, nytt fönster)
Tiina Ekman och Anna Westin, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Vikten av att mäta rätt! (PDF, nytt fönster)
Joakim Malmdin, Statistiska Centralbyrån

Nyckeltal för hållbar utveckling i kommuner och landsting (PDF, 833 kB)
Anders Norrlid, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)

Öppna jämförelser folkhälsa (PDF, nytt fönster)
Elisabeth Skoog Garås, SKR

Hållbarhetsindex (PDF, nytt fönster)
Katrien Vanhaverbeke, Arena för tillväxt, SKR

Breddat mått på regional utveckling (PDF, nytt fönster)
Mikael Sonesson, Regionförbundet Östsam

Att mäta det omätbara inom folkhälsa och barnkonvention (PDF, nytt fönster)
Cecilia Ljung, Karlskoga och Degerfors kommuner

Mätsystem för jämlik hälsa i Västra Götalandsregionen (PDF, nytt fönster)
Göran Henriksson, Västra Götalandsregionen