Uppdaterad 16 november 2018

Temaseminarium – Kunskap till handling

Den 18 september 2015 arrangerade Mötesplats social hållbarhet seminariet ”Kunskap till handling”. Syftet med seminariet var att diskutera vilka faktorer som skapar goda respektive svåra förutsättningar när det gäller att gå från kunskap till handling i tvärsektoriella förändringsarbeten för social hållbarhet

Presentationer och programpunkter

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet (PowerPoint-dokument, 476 kB)
Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten

Kunskap till handling – Processutvärdering av arbetet för social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa i Malmö stad, Regionförbundet Östsam och Västra Götalandsregionen (PowerPoint-dokument, 2,5 MB)
Gustav Larsson, Ramböll

Reflektioner över resultaten
Annika Larsson från Region Östergötland, Sven-Olof Isacson från Malmökommissionen, Elisabeth Rahmberg Johansson och Göran Henriksson från Västra Götalandsregionen

Hela staden socialt hållbar (PDF, 1,3 MB)
Åsa Lundquist, Göteborg stad

Kunskap till handling – dialogpass (PowerPoint-dokument, 414 kB)
Nina Olsson, Folkhälsomyndigheten

Samling för social hållbarhet i Dalarna (PowerPoint-dokument, 241 kB)
Johan Hallberg och Suzanna Westberg, Landstinget i Dalarna

Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm
Paul Alarcon, Stockholm stad

En kommission för jämlik hälsa i Örebro län (PowerPoint-dokument, 460 kB)
Thomas Falk, Region Örebro län

Nationell kommission för jämlik hälsa (PowerPoint-dokument, 7 MB)
Olle Lundberg, Ordförande i nationell kommission för jämlik hälsa

Kunskap till handling – avslutande diskussion
Jonas Frykman (SKR) och Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten