Uppdaterad 11 december 2019

Jämlikhet i hälsa! Med Agenda 2030 som hävstång

Dokumentation från ett seminarium som fokuserade på hur minskade hälsoskillnader kan stärkas i ett Agenda 2030-perspektiv. Hur kan Agenda 2030 fungera som hävstång för det nationella, regionala och lokala arbetet med jämlik hälsa?

Medverkade 

 • Karin Melldahl och Hanna André, utredare Statskontoret
 • Anna Balkfors, hållbarhetsstrateg, Malmö stad och kommissionär i jämlikhetskommissionen
 • Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
 • Helén Lundkvist Nymansson, sektionschef, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Ingrid Petersson, generaldirektör, Formas – ett forskningsråd för hållbar utveckling
 • Patrik Schröder, ordförande i Forum – idéburna organisationer med social inriktning
 • Lisa Harrysson, folkhälsostrateg, Länsstyrelsen Västerbotten
 • Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa och folkhälsochef i Region Jönköpings län
 • Anders Härnbro, koordinator social hållbarhet, Strängnäs kommun
 • Jakob Larsson, Folkhälsomyndigheten och Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Presentationer

 • Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner K Melldahl H André
 • Agenda 2030 Världens utmaning – världens möjlighet J Frykman
 • Utvärdering efter Malmökommissionen - A Balkfors