Uppdaterad 11 december 2019

Jämlikhet i hälsa! Med Agenda 2030 som hävstång

Dokumentation från ett seminarium som fokuserade på hur minskade hälsoskillnader kan stärkas i ett Agenda 2030-perspektiv. Hur kan Agenda 2030 fungera som hävstång för det nationella, regionala och lokala arbetet med jämlik hälsa?

Medverkade gjorde bl a:

  • Karin Melldahl och Hanna André, utredare Statskontoret
  • Anna Balkfors, hållbarhetsstrateg, Malmö stad och kommissionär i jämlikhetskommissionen
  • Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
  • Helén Lundkvist Nymansson, sektionschef, Sveriges Kommuner och Regioner
  • Ingrid Petersson, generaldirektör, Formas – ett forskningsråd för hållbar utveckling
  • Patrik Schröder, ordförande i Forum – idéburna organisationer med social inriktning
  • Lisa Harrysson, folkhälsostrateg, Länsstyrelsen Västerbotten
  • Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa och folkhälsochef i Region Jönköpings län
  • Anders Härnbro, koordinator social hållbarhet, Strängnäs kommun
  • Jakob Larsson, Folkhälsomyndigheten och Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Presentationer i pdf-format

Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner K Melldahl H André.pdf

Agenda 2030 Världens utmaning – världens möjlighet J Frykman.pdf

Utvärdering efter Malmökommissionen - A Balkfors.pdf