Välkommen till mötesplats social hållbarhet (film)

Presentation inledning (PDF)
Johan Carlson, Generaldirektör Folkhälsomyndigheten, Ulrika Johansson, Sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting

Folkhälsomyndighetens uppdrag? Insatser för en god dialog med kommuner och landsting? (film, 10 min)

Presentation Folkhälsomyndigheten (PDF)
Johan Carlson, Generaldirektör Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens uppdrag och dialog med kommuner och landsting (Film 30 min)Förtroendevalda från kommuner och landsting

Diskussion om Folkhälsomyndighetens uppdrag och dialog med kommuner och landsting (Film)
Johan Carlson, Generaldirektör Folkhälsomyndigheten

Mötesplats social hållbarhet (Film)
Marco Morner, Chef Strategienheten Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting

Hur hänger en socialt hållbar utveckling och hälsans jämlikhet ihop? (Film 30 min)

Hur hänger en socialt hållbar utveckling och hälsans ojämlikhet ihop? (PDF)Per-Olof Östergren, Professor i socialmedicin, Lunds universitet

Mötesplatsen roll och inriktning - reflektioner (film)
Tjänstemän från kommuner och landsting

Statliga myndigheters och forskningsrådens roll i mötesplatsen (film)
Representanter från några statliga myndigheter och forskningsråd

Mötesplatsens roll och inriktning - reflektioner (film)

Förtroendevalda från kommuner och landsting

Gemensam diskussion och frågestund kring Mötesplatsens roll och inriktning (film) Marco Morner, Chef Strategienheten Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting

Avslutning av dagen (Film)
Johan Carlson, Generaldirektör Folkhälsomyndigheten
Ulrika Johansson, Sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting