• Tid: 18 mars 2015
  • Plats: Stockholm
  • Målgrupp: Seminariet vände sig främst till är förtroendevald, tjänsteman eller verksam inom social hållbarhet i offentlig sektor, idéburen sektor, branschorganisationer näringsliv och högskola/universitet.

Reviderat program, Program 18 mars (PDF, 291 kB)

Globalt till lokalt! Arbete för mänskliga rättigheter i Sverige (PowerPoint-dokument, 600 kB)
Elizabeth Englundh och Tyra Warfvinge, Sveriges Kommuner och Landsting

Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) (PowerPoint-dokument, 3,6 MB)
Magnus Jacobson, Sveriges Kommuner och Landsting

Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen – från internationell deklaration till lokal praktisk verksamhet (PDF, 1,3 MB)
Cecilia Boström, Eskilstuna kommun

Introduktion till WHO Europaregionens policyramverk för hälsa och välbefinnande, Hälsa 2020 (PowerPoint-dokument, 2,6 MB)
Generaldirektör Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten

Hälsa 2020 – folkhälsobegrepp och huvudbudskap (PowerPoint-dokument, 5,6 MB)
Cristina Mattsson Lundberg, Folkhälsomyndigheten

Trondheimsdeklarationen – "Hälsa är ett politiskt val" (PowerPoint-dokument, 156 kB)
Bosse Pettersson, konsult och samordnare av Trondheimsdeklarationen 2014

Videos

Video: Making Rights Real

Morten Kjaerum Fundamental Rights Agency (FRA), Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting

Video: Health 2020 – values, principles and key components

Dr Agis Tsouros, Director of the Division of Policy and Governance for Health and Well-being, WHO Europe

Relaterad läsning

Läs mer om Hälsa 2020 på Folkhälsomyndighetens webbplats