Uppdaterad 16 november 2018

Globalt till lokalt - Det hänger ihop!

Mänskliga rättigheter och folkhälsofrågor är i allra högsta grad aktuella frågor inom EU och WHO. Flertalet initiativ har tagits för att synliggöra den lokala, regionala och nationella nivåns betydelse. Vid seminariet presenterades några exempel på hur globalt och lokalt hänger ihop. Hur kan internationella strategier och ramverk bidra till att stärka arbetet lokalt, regionalt och nationellt? Vilka är drivkrafterna?

  • Tid: 18 mars 2015
  • Plats: Stockholm
  • Målgrupp: Seminariet vände sig främst till är förtroendevald, tjänsteman eller verksam inom social hållbarhet i offentlig sektor, idéburen sektor, branschorganisationer näringsliv och högskola/universitet.

Reviderat program, Program 18 mars (PDF, 291 kB)

Globalt till lokalt! Arbete för mänskliga rättigheter i Sverige (PowerPoint-dokument, 600 kB)
Elizabeth Englundh och Tyra Warfvinge, Sveriges Kommuner och Landsting

Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) (PowerPoint-dokument, 3,6 MB)
Magnus Jacobson, Sveriges Kommuner och Landsting

Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen – från internationell deklaration till lokal praktisk verksamhet (PDF, 1,3 MB)
Cecilia Boström, Eskilstuna kommun

Introduktion till WHO Europaregionens policyramverk för hälsa och välbefinnande, Hälsa 2020 (PowerPoint-dokument, 2,6 MB)
Generaldirektör Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten

Hälsa 2020 – folkhälsobegrepp och huvudbudskap (PowerPoint-dokument, 5,6 MB)
Cristina Mattsson Lundberg, Folkhälsomyndigheten

Trondheimsdeklarationen – "Hälsa är ett politiskt val" (PowerPoint-dokument, 156 kB)
Bosse Pettersson, konsult och samordnare av Trondheimsdeklarationen 2014

Relaterad läsning

Läs mer om Hälsa 2020 på Folkhälsomyndighetens webbplats