Uppdaterad 6 november 2018

Digitalisering och social hållbarhet

Oavsett var vi kommer ifrån, kön, social bakgrund, funktionsförmåga och ålder, ska vi erbjudas förutsättningar så att vi kan ta del av digital information och tjänster från det offentliga och delta på lika villkor i samhället.

Utvecklingen går fort och vi vet inte framtidens alla utmaningar och möjligheter. Inom vården radas det ständigt upp ny teknik och möjligheter och på konsumtionsmarknaden sker utvecklingen otroligt fort.

Samtalet under webbinariet den 18 dec 2017 kretsade kring dessa frågeställningar:

  • Hur påverkar denna utveckling den sociala hållbarheten i samhället?
  • Vad är bra och vad kan vara negativt?
  • Finns risk för en ”digital klyfta” eller fungerar digitaliseringen som en brygga?
  • Vad kan vi se idag och vad kan vi sia om framtiden?

Medverkande var Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun, Patrik Sundström, Programansvarig för eHälsa på SKR och Anders Ekholm Vice VD policy & kommunikation vid Institutet för Framtidsstudier.

Samtalsledare var Elisabeth Skoog Garås, Handläggare Folkhälsa på SKR