Uppdaterad 6 november 2018

Temaseminarium – Det handlar om jämlik hälsa

Den 5 december 2016 arrangerade Mötesplats social hållbarhet seminariet ”Kunskap till handling - Det handlar om jämlik hälsa ”. Seminariets huvudfokus var framgångsfaktorer för jämlik hälsa från nationell till regional och lokal nivå.

Paneldiskussion

Från vänster: Margareta Forsberg, samordningschef Jämlikt Göteborg, Jesper Ekberg, folkhälsochef i Region Jönköpings län, Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, Olle Lundberg, ordförande Nationell kommission för jämlik hälsa

Presentationer och programpunkter - dokumentation

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet (PDF, 4,5 MB)

Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten

Introduktion: Hur kan förslagen från den nationella kommissionen få genomslag på lokal och regional nivå?

Samtalsledare: Jonas Frykman, SKR

Det handlar om jämlik hälsa! (PDF, 1,2 MB)

Olle Lundberg, Ordförande i Nationell kommission för jämlik hälsa

Vägen mot genomförandet av Agenda 2030 i Sverige (PDF, 945 kB)

Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten

Hur kan förslagen från den nationella kommissionen få genomslag på lokal och regional nivå?

Bikupor och efterföljande samtal med Jesper Ekberg, folkhälsochef i Region Jönköpings län, Margareta Forsberg, samordningschef Jämlikt Göteborg, Olle Lundberg, ordförande Nationell kommission för jämlik hälsa, Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten. Samtalsledare var Jonas Frykman, SKRL.

Soft skills for equal health in all policies (PDF, 1,6 MB)

Marie Risbeck, Folkhälsomyndigheten och Elisabeth Skoog Garås, SKR

Mötesplats social hållbarhet – Vad händer härnäst? (PDF, 4,5 MB)

Jonas Frykman, SKR och Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten