Uppdaterad 16 november 2018

Temaseminarium: Civilsamhällets roll för social hållbarhet

Den 20 november 2015 i Stockholm, medverkade gjorde freds- och konfliktforskaren Hans Abrahamsson, Göteborgs universitet och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor samt företrädare från civilsamhällets organisationer och offentlig sektor som på olika sätt bidrar till hållbart samarbete och en socialt hållbar samhällsutveckling.

Presentationer och filmer

Du behöver ha programmet flash för att se filmerna.

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet (PowerPoint-dokument, 436 kB)
Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting och Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten

Civilsamhällets roll för social hållbarhet (PowerPoint-dokument, 1,6 MB)
Hans Abrahamsson, Institutet vid globala studier, Göteborgs universitet

Exempel på samverkan och på civilsamhällets roll för social hållbarhet

Hela människan - Exempel på samverkan och på civilsamhällets roll för social hållbarhet (PowerPoint-dokument, 172 kB)
Mats Wåhleman, Botkyrka Salem

Tokiga idéer utvecklar kommunen (PowerPoint-dokument, 1,5 MB)
Marcus Hjelm, Borlänge kommun

Social hållbarhet och civilsamhället (PowerPoint-dokument, 668 kB)
Ylva Löwenborg, Studieförbundet Sensus och SEÖN (social ekonomi övre Norrland)

Det civila samhällets villkor (PDF, 358 kB)
Julia Grosse, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Trender och utvecklingsstrategier i relationen mellan kommuner, landsting och civilsamhället (PowerPoint-dokument, 378 kB)
Anna-Karin Berglund, Sveriges Kommuner och Landsting