Uppdaterad 12 november 2018

Analysera mera! – Mät och förstå din samtid och framtid

Workshopen hölls den 8 april 2016 i Stockholm. Syftet var att med hjälp av tillgänglig statistik göra noggranna analyser av den lokala och regionala samhällsutvecklingen och skapa en förståelse för hur åtgärder från den egna verksamheten kan påverka utvecklingen samt en viktig del av uppföljningsarbetet.