Mikrobiologisk beredskap och 24/7-diagnostik

Folkhälsomyndigheten har i instruktion av regeringen att dygnet runt tillhandahålla mikrobiologiska analyser avseende sådana agens som, om inte särskilda smittskyddsåtgärder vidtas, kan orsaka skada på personal, vårdstrukturer eller hela samhällsstrukturer. Denna diagnostik kallas beredskapsdiagnostik.

Folkhälsomyndigheten har en beredskapsfunktion för att dygnet runt initiera och samordna de laboratorieanalyser som ingår i beredskapsdiagnostiken vid myndigheten. Funktionen kallas Klinisk mikrobiolog i beredskap.

Beredskapsdiagnostik

Beredskapsdiagnostiken omfattar akut diagnostik av vissa smittämnen, exempelvis blödarfebervirus, i provmaterial från människa. Inom beredskapsdiagnostiken utförs även analys av provmaterial från miljön som kan innebära hot och där det finns misstanke om förekomst av smittämne i riskklass 3, exempelvis mjältbrandsbakterier.

Följande agens ingår i myndighetens beredskapsdiagnostik:

 • Andesvirus
 • Bacillus anthracis*
 • Ebolavirus Bundibugyo
 • Ebolavirus Tai Forest
 • Ebolavirus Sudan
 • Ebolavirus Zaire
 • Guanaritovirus
 • Hendravirus
 • Influensavirus H5/H7
 • Juninvirus
 • Krim-Kongo blödarfebervirus
 • Lassavirus
 • Machupovirus
 • Marburgvirus
 • MERS-Coronavirus
 • Monkeypoxvirus
 • Nipahvirus
 • Rabiesvirus och Lyssavirus
 • Sabiavirus
 • SARS-Coronavirus
 • Variolavirus
 • Coronavirus SARS-CoV-2**

* För mer information eller vid önskemål om påvisning av smittämne i provmaterial från miljö kontakta Klinisk mikrobiolog i beredskap.

**För beställning av Coronavirus SARS-CoV-2 använd e-remiss SARS-CoV-2.
e-remiss SARS-CoV-2 gäller för alla beställare/remittenter och ersätter pappersremiss för denna specifika analys. Provsvar/utsvar ges via post och/eller telefon. För ytterligare information läs mer om remisser.

Folkhälsomyndighetens beredskapsdiagnostik – agenslista (PDF, 116 kB)

Klinisk mikrobiolog i beredskap

Klinisk mikrobiolog i beredskap är ingången då man önskar analyser för att påvisa allmän eller samhällsfarlig sjukdom av allvarlig karaktär där möjligheterna att bota eller förebygga är begränsade och risk för smitta föreligger, vårdrelaterad eller i samhället om inte särskilda smittskyddsåtgärder vidtas.

Klinisk mikrobiolog i beredskap går att nå dygnet runt via telefon. Telefonnumret är samma som till Tjänsteman i beredskap (TiB) 010-205 24 00. Knappval görs där man väljer om man vill komma i kontakt med TiB eller Klinisk mikrobiolog i beredskap. Telefonen bemannas av specialistläkare i klinisk mikrobiologi eller infektionsmedicin.

Klinisk mikrobiolog i beredskap är till för att vården och vissa myndigheter ska kunna kontakta Folkhälsomyndigheten när det gäller beredskapsdiagnostik av allmän eller samhällsfarlig sjukdom av allvarlig karaktär. Observera att Klinisk mikrobiolog i beredskap inte utför konsultationer rörande sjukdomar som inte omfattas av beredskapsdiagnostiken.

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp eller närmaste vårdcentral, infektionsklinik eller vaccinationsmottagning när det gäller medicinsk bedömning.

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid sjukdom. 

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter, se 1177 Vårdguiden under rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Teckenspråkstolkad information om covid-19 finns på krisinformation.se

Gå till toppen av sidan