Laboratorieanalyser och –tjänster

En viktig grund i smittskyddsarbetet och en förutsättning för effektiv behandling av patienter är en adekvat och kvalitetssäker diagnostik. Epidemiologisk typning och annan karaktärisering av smittämnen som ger upphov till infektionssjukdomar, bärarskap av smitta eller förekomst i miljön är dessutom ett av så väl det preventiva som operativa smittskyddets viktigaste verktyg.

Vid Folkhälsomyndigheten har vi ett stort utbud av mikrobiologiska laboratorieanalyser som utgör ett komplement till de laboratorieanalyser som utförs vid kliniska mikrobiologiska laboratorier eller andra kommersiella laboratorier. De analyser som finns tillgängliga vid Folkhälsomyndigheten utgör sådana som ingår i landets beredskap för högpatogena smittämnen, är av särskild relevans för landets smittskydd eller utförs endast i liten omfattning (så kallade fåtalsanalyser).

Vi gör också analyser för att upprätthålla myndighetens kompetens inom ett visst område eller som ingår i våra nationella mikrobiella övervakningsprogram.

Här hittar du ingångar till vårt analysutbud och annan viktig information för beställare.

Längre svarstider för diagnostiska analyser

Med anledning av en oförutsägbar framtida sjuk­från­varo, ändrat prov­inflöde och ändrade fråge­ställningar till det mikro­biologiska laboratoriet på Folkhälso­myndigheten, kommer vi inte att kunna hålla de analys­tider som idag finns angivna på webbplatsen.

Det här gäller främst serologiska analyser. I de fall ett svar på en serologisk analys önskas samma vecka, rekommenderas en telefon­kontakt med laboratoriet, via kundtjänst telefon 010-205 24 44, så att vi kan prioritera mellan analyser.

Mikroskopbild på coronavirus, cdc.org

Samlad information om covid-19.

Frågor om våra tjänster?

Laboratoriepersonal
Kundtjänst mikrobiologi för laboratoriepersonal

Tfn: 010-205 24 44
Vardagar: 9.30–12.00, 13.00–15.30

Privatpersoner
hänvisas till 1177 Vårdguiden

E-post besvaras dagligen.

Vid akuta frågor under kontors­tid utanför kund­tjänstens telefon­tider, hänvisar vi till myndig­hetens växel.

Klinisk mikrobiolog i beredskap
Beredskapsdiagnostik utanför kontorstid.

Gå till toppen av sidan