Säkerhetsdatablad för smittämnen

Säkerhetsdatablad för smittämnen beskriver egenskaper hos smittsamma mikroorganismer och ger vägledning för hur dessa bör hanteras.

Varningstriangel med ikon för smittaSäkerhetsdatabladen riktar sig till personer som i sitt yrkesutövande kommer i kontakt med dessa smittämnen och kan fungera som en informations- och utbildningsresurs samt underlag för riskbedömningar. Målgrupper för informationen är mikrobiologiska laboratorier inom landstinget och privat sektor, funktioner inom blåljusorganisationen, universitet och högskolor, landets Smittskyddsenheter samt andra myndigheter som hanterar smittämnen.

Datum i sidfoten innebär endast att bladen har tillgänglighetsanpassats för personer med funktionsnedsättning. Arbete med uppdatering av innehållet pågår.

Säkerhetdatablad

Bacillus anthracis (PDF, 81 kB)

Brucella spp (PDF, 90 kB)

Burkholderia pseudomallei (PDF, 74 kB)

Burkholderia mallei (PDF, 71 kB)

Chikungunyavirus (PDF, 59 kB)

Coxiella burnetii (PDF, 75 kB)

Cryptosporidium (PDF, 75 kB)

Denguevirus (PDF, 71 kB)

Eastern & Western Equine encephalitis virus (PDF, 70 kB)

Ebolavirus (PDF, 82 kB)

Francisella tularensis (PDF, 89 kB)

Hantavirus (PDF, 73 kB)

Hendravirus (PDF, 66 kB)

Herpes B-virus (PDF, 72 kB)

Japanskt encefalitvirus (PDF, 69 kB)

Krim-Kongo Hemorragisk febervirus (PDF, 68 kB)

Lassafebervirus (PDF, 77 kB)

Marburgvirus (PDF, 69 kB)

Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (PDF, 65 kB)

Mycobacterium tuberculosis (PDF, 88 kB)

Nipahvirus (PDF, 66 kB)

Poliovirus (PDF, 72 kB)

Prioner (PDF, 69 kB)

Rabiesvirus och andra Lyssavirus (PDF, 78 kB)

Sars Coronavirus (PDF, 72 kB)

Venezuelan Equine encephalitis virus (PDF, 76 kB)

West Nile-virus (PDF, 65 kB)

Yersinia pestis (PDF, 71 kB)

Gå till toppen av sidan