Yttranden enligt lagen om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser (förstörandelagen)

Lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser (förstörandelagen) syftar till att förebygga att människor brukar vissa hälsofarliga substanser. Enligt § 13 ska Folkhälsomyndigheten, efter begäran av åklagare, yttra sig om det finns skäl att hos regeringen ansöka om att en beslagtagen substans ska förklaras som narkotika eller hälsofarlig vara.

Läkemedelsverket har också till uppgift att yttra sig enligt 13 § Förstörandelagen: Läkemedelsverkets lista över substanser under utredning

Vill du veta mer om förstörandelagen och processen, se information från åklagarmyndigheten:
Utförlig information om förstörandelagen

Kortfattad informationsfolder om förstörandelagen

Kontakt

Skicka e-post för begäran om yttrande samt beslut om förstörande
Skicka e-post för övriga frågor om nya psykoaktiva substanser

Substanser under utredning

Substanser utreds även utan ett föregående yttrande och tillförs listan kontinuerligt.

Substanser på listan är under utredning inför framställan om klassificering som narkotika eller hälsofarlig vara

Saknar du en substans i listan?

Saknar du en substans i listan kan den nyligen vara reglerad antingen som narkotika eller viss hälsofarlig vara och då hittar du substansen genom någon av förordningslänkarna förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika eller förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Folkhälsomyndigheten sammanställer klassificeringsunderlag och gör framställan om klassificering av en substans som narkotika eller hälsofarlig vara till regeringen. Datum för framställan finns under rubriken ”anmärkning”. För ytterligare information kring processen efter att framställan till regeringen är gjord hänvisas till Socialdepartementet.

TrivialnamnKemiskt namnAktuellt yttrandeAnmärkningGrupp
1-PEA 1-fenyletylamin Tills 2012/800 (PDF, 56 kB) Fenetyl-
aminer
1-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-1-yl)pentan-1-on 1-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-1-yl)pentan-1-on 00159-2015-
1.1.3 (PDF, 110 kB)
Katinoner
2-bromo-4,5-dimetoxifenetylamin 2-bromo-4,5-dimetoxifenetylamin 02790-2019 (PDF, 32 kB) Fenetyl-
aminer
2C-B-aminorex 2-amino-5-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-2-oxazolin 02514-2019 (PDF, 22 kB) Övriga
2-EAPB 2-(N-etyl-2-aminopropyl)bensofuran 5333/2014-
1.1.3 (PDF, 109 kB)
Arylalkyl-
aminer
2-MAPB 2-(N-metyl-2-aminopropyl)-1-bensofuran 5332/2014-
1.1.3 (PDF, 109 kB)
Arylalkyl-
aminer
2-metoxiamfetamin 1-(2-metoxifenyl)propan-2-amin 4186/2014-
1.1.3 (PDF, 110 kB)
Fenetyl-
aminer
2-PEA 1-fenyletan-2-amin Tills 2012/372 (PDF, 20 kB) Fenetyl-
aminer
3,6-DMPM 3,6-dimetyl-2-fenylmorfolin 00576-2016 (PDF, 25 kB) Övriga
3C-P 1-(3,5-dimetoxi-4-propoxifenyl)propan-2-amin 02699-2015-
1.1.3 (PDF, 25 kB)
Fenetyl-
aminer
3F-alfa-PiHP 1-(3-fluorofenyl)-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on 03500-2019 (PDF, 153 kB) Framställan till regeringen 2019-09-25 Katinoner
3-MeO-PCMo 4-[1-(3-metoxifenyl)cyklohexyl]morfolin 03671-20153 (PDF, 25 kB) Arylcyclo-
hexylaminer
3,4-dikloro-N,N-
cyklohexylmetylmetkatinon
2-(cyklohexylmetylamino)-1-(3,4-diklorofenyl)propan-1-on 00581-2018 (PDF, 26 kB) Katinoner
3,4-metylendioxi-PV8 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on 02750-2019 (PDF, 23 kB) Framställan till regeringen 2019-09-25 Katinoner
4-AcO-MPT 3-(2-[metyl(propyl)amino]etyl)-1H-indol-4-yl-acetat 02514-2019 (PDF, 23 kB) Framställan till regeringen 2019-09-25 Indolalkyl-
aminer*
4-fluorofenibut 4-amino-3-(4-fluorofenyl)butansyra 02513-2019 (PDF, 27 kB) Övriga
4-PrO-DMT 3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-4-yl-propanoat 02514-2019 (PDF, 23 kB) Framställan till regeringen 2019-09-25 Indolalkyl-
aminer*
5-IAI 5-jodo-2-aminoindan Tills 2013/1408 (PDF, 56 kB) Framställan till regeringen 2019-09-25 Amino-
indaner
5F-AKB57 Adamant-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat 04827-2018-1.1.3.1 (PDF, 115 kB) Framställan till regeringen 2019-09-25 Cannabinoider
Alfa-PNP 1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)nonan-1-on 00901-2015-
1.1.3 (PDF, 21 kB)
Framställan till regeringen 2019-09-25 Katinoner
Beta-metylfenetylamin, ß-Me-PEA 1-amino-2-fenylpropan Tills 2012/586 (PDF, 21 kB) Fenetyl-
aminer
Dimetokain, Larokain (3-dietylamino-2,2-dimetylpropyl)-4-aminobensoat Tills 2012/56 (PDF, 56 kB) Framställan till regeringen 2019-09-25 Övriga
DL-4662 1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(etylamino)pentan-1-on 3764/2014-
1.1.3 (PDF, 109 kB)
Katinoner
DMBA 1,3-dimetylbutylamin alternativt 4-metylpentan-2-amin 02042-2015-
1.3.3 (PDF, 110 kB)
Övriga
Etakvalon 3-(2-etylfenyl)-2-metyl-quinazolin-4-on Tills 2013/14 (PDF, 56 kB) Övriga
Eutylon 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)butan-1-on 02370-2019 (PDF, 27 kB) Framställan till regeringen 2019-09-25 Katinoner
Fenetrazin 3-etyl-2-fenylmorfolin 01975-2016-
1.1.3 (PDF, 25 kB)
Övriga
Harmin (7-metoxy-1-metyl-9H-pyrido(3,4-b)-indol) Tills 2011/468 (PDF, 61 kB) Växter och extrakt
Kamfetamin N-metyl-3-fenyl-norbornan-2-amin Tills 2012/443 (PDF, 21 kB) Övriga
LSA, Lysergsyraamid (8ß)-9,10-didehydro-6-metyl-ergolin-8-carboxamid Tills 2012/28 (PDF, 126 kB) Växter och extrakt
MBZP (1-metyl-4-bensylpiperazin) Tills 2012/541 (PDF, 21 kB) Piperaziner
mCPP 1-(3-klorfenyl)piperazin Tills 2011/137 (PDF, 61 kB) Piperaziner
MDMB-CHMINACA Metyl-2-([1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino)-3,3-dimetylbutanoat 02760-2019 (PDF, 27 kB) Framställan till regeringen 2019-09-25 Cannabinoider
Mebrokvalon 3-(2-bromofenyl)-2-metyl-3H-kinazolin-4-on 01732-2017-1.1.3.1 (PDF, 22 kB) Övriga
Metamfepramon 2-(dimetylamino)-1-fenylpropan-1-on 02834/2014 (PDF, 18 kB) Katinoner
Metamnetamin N-metyl-1-(naftalen-2-yl)propan-2-amin 00286-2016 (PDF, 25 kB) Arylalkyl-
aminer
Metoxipiperamid (4-metoxifenyl)-(4-metylpiperazin-1-yl)metanon 1557/2014-
1.1.3 (PDF, 21 kB)
Piperaziner
Modafiendz 2-([bis(4-fluorofenyl)metyl]sulfinyl)-N-metylacetamid 02041-2015-
1.1.3 (PDF, 111 kB)
Övriga
N-Etyl 2C-B N-etyl-(4-bromo-2,5-dimetoxyfenyl)etylamin Tills 2011/157 (PDF, 62 kB) Fenetyl-
aminer
N-etylheptedron 2-(etylamino)-1-fenylheptan-1-on 03172 -2019-1.1.3.1 (PDF, 27 kB) Katinoner
Nitrakain 3-(N,N-dietylamino)-2,2-dimetylpropyl-4-nitrobensoat Tills 2013/731 (PDF, 22 kB) Framställan till regeringen 2019-09-25 Övriga
N-Metyl-2AI N-metylindan-2-amin 3167/214-1.1.3 (PDF, 108 kB) Framställan till regeringen 2019-09-25 Amino-
indaner
N,N-dimetylfenetylamin N,N-dimetyl-2-fenyletylamin 00911-2016-
1.1.3 (PDF, 26 kB)
Övriga
N-propylnormetylon 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(propylamino)propan-1-on 02497-2016 (PDF, 26 kB) Katinoner
pFPP p-Fluorfenylpiperazin 02700-2015-
1.1.3 (PDF, 25 kB)
Piperaziner
pMeOPP 1-(4-metoxifenyl)-piperazin 02701-2015-
1.1.3 (PDF, 25 kB)
Piperaziner
PPAP 1-fenyl-N-propylpentan-2-amin 01307-2019-1.1.3.1 (PDF, 27 kB) Fenetyl-
­aminer
RH-34 3-[2-(2-metoxibensylamino)etyl]-1H,3H-kinazolin-2,4-dion 320-2015-
1.1.3 (PDF, 108 kB)
Övriga
Ro-07-4065 5-(2,6-difluorofenyl)-7-kloro-1-metyl-1,3-dihydro-2H-benso[e][1,4]diazepin-2-on 01264-2017-1.1.3.1 (PDF, 25 kB) Bensodiaz-
epiner
Tiopropamin 1-(tiofen-2-yl)propan-2-amin 03298-2016 (PDF, 112 kB) Arylalkyl-
aminer
Tiotinon 2-(metylamino)-1-(tiofen-2-yl)propan-1-on 04901/2014-
1.1.3 (PDF, 22 kB)
Arylalkyl-aminer
TMA-6 1-(2,4,6-trimetoxifenyl)propan-2-amin Tills 2012/568 (PDF, 20 kB) Fenetyl-
aminer

*till exempel tryptaminer

Gå till toppen av sidan