Tillverkning av sprit och alkoholdrycker

För att få tillverka sprit och alkoholdrycker krävs att du har ett godkännande som upplagshavare eller som skattebefriad förbrukare för sådana varor. Motsvarande krav gäller för innehav av destillationsapparat eller delar till en sådan apparat.

Underliggande innehåll:

Du måste vara godkänd som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare

För att få tillverka sprit, vin, folköl, starköl, andra jästa alkoholdrycker och teknisk sprit krävs att du som näringsidkare har ett godkännande som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare för sådana varor. Det är Skatteverket som beslutar om ett sådant godkännande.

Tillverkning av sprit och alkoholdrycker

Med tillverkning av sprit likställs bland annat rening eller återvinning av sprit, samt borttagning eller försvagning av denaturering i syfte att anpassa spriten för förtäring.

Det är förbjudet att tillverka sprit för eget behov. Vin, folköl, starköl och andra jästa alkoholdrycker får däremot tillverkas i hemmet för eget behov utan krav på godkännande.

Vi för statistik över försäljning och tillverkning

Vi på Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att föra statistik över bland annat tillverkning och försäljning av alkoholdrycker. Därför behöver du som är eller har varit godkänd som upplagshavare under redovisningsperioden, rapportera in vissa uppgifter till oss. Mer information om rapporteringsskyldighet hittar du på vår sida om skyldighet att rapportera.

Destillationsapparat för tillverkning av sprit

En destillationsapparat är en apparat som uppenbarligen är ägnad för att tillverka sprit. Alkohollagen förbjuder innehav, tillverkning av och överlåtelse av destillationsapparat om du inte har rätt att tillverka sprit. Även delar till en sådan apparat får endast tillverkas för, överlåtas till, eller innehas av den som har rätt att tillverka sprit.

Undantag från bestämmelsen om rätt att tillverka sprit

Om du saknar godkännande som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare får Folkhälsomyndigheten medge undantag från denna bestämmelse och utfärda ett medgivande att inneha en destillationsapparat, eller delar till en sådan apparat. I dessa fall behöver vi göra en bedömning i varje enskilt fall. Ett sådant medgivande kan utfärdas tillsvidare eller för en viss tid, och medgivandet kan återkallas om förhållandena kräver det. En ansökan om ett sådant medgivande kan skickas till oss antingen via e-post eller vanligt post.

Annan destillationsapparat

Det finns destillationsapparater på marknaden som inte är ägnade för att tillverka sprit utan för tillverkning av bland annat eteriska oljor och vattendestillering. För den typen av apparater behövs inget medgivande, eftersom de faller utanför alkohollagens bestämmelser.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

9 § och 31e § lagen om alkoholskatt (1994:1564).
2 kap. 1 § andra och tredje stycket alkohollagen (2010:1622).
2 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622).

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.

Kontakt

E-post till Alkoholtillsyn
Svar på frågor om till­verkning av alkohol och alkohol­drycker, handel med teknisk sprit och alkohol­haltiga preparat, serverings­frågor och kunskaps­provet i alkohol­lagen.

Tillsyns- och marknadskontrollplan

Årlig plan för den tillsyn och marknadskontroll som vi avser att genomföra under året.

Tillsyns- och marknadskontrollplan 2020

Kontakta Skatteverket

Skatteverket
Alkohol- och tobaksgruppen
771 83 Ludvika

www.skatteverket.se

Gå till toppen av sidan