Datum:
3 november - 4 november
Plats:
Digital konferens

Varmt välkommen till en konferens som utvecklar din kunskap om det förebyggande, främjande och brottsförebyggande arbetet inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar i Sverige.

Konferensen arrangeras av Länsnykterhetsförbundet, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Polisen och Folkhälsomyndigheten i samarbete med flera andra myndigheter och organisationer.

Innehåll

Programmet bjuder på gemensamma föreläsningar och valbara fokusspår som ger möjlighet till fördjupning. Du komponerar ditt eget kompetensutvecklande program. Axplock ur programmet:

Från programmet

  • Pilotsatsningen som gav skjuts åt regional samordning och lokalt främjande och förebyggande arbete
  • Smokescreen – what the marijuana industry doesn't want you to know
  • Att lyckas med lokal ANDTS-prevention
  • Tobaksfria nikotinprodukter – konsumtionens utveckling och behov av förändrade regler
  • Föräldraskapsstöd i tonåren, till exempel till utrikesfödda familjer

Programmet i sin helhet finns på webbplatsen för Förebygg.nu.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som är intresserad av eller arbetar lokalt, regionalt och nationellt med främjande eller förebyggande verksamhet inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spelområdet.

Kostnad

Mer om kostnaden för konferensen finns på webbplatsen för Förebygg.nu.

Kontakt

Frågor om programmet
Förebygg.nu

Mer information

Praktisk information och länk till anmälan finns på webbplatsen för Förebygg.nu  

Länk direkt till anmälan finns här nedan.