Praktisk omvårdnad vid högrisksmitta

Datum:
2 december - 3 december
Plats:
Kliniskt träningscentrum Clinicum, Linköpings Universitetssjukhus
Ort:
Linköping

OBS! Anmälan är nu stängd.

Innehåll

Utbildningen hålls från måndag lunch till tisdag eftermiddag och är ett tillfälle för samverkan kring rationell användning av PPE inom prehospital- eller slutenvård med misstänkt eller konstaterad smitta med stor samhällskonsekvens. Dagarna innefattar såväl teoretiska föreläsningar som diskussioner och praktiska övningar.

Preliminärt kursinnehåll

Teori

  • Initial handläggning av patienter med misstänkt HSAI
  • Aktuella sjukdomar såsom ebola/Marburg), lassa, Krim-Kongo, sars, MERS med flera
  • Smittämnen, risker och skyddsåtgärder
  • Smittrisker vid vård av patient med misstänkt högkonsekvensagens
  • Vårdhygieniska aspekter med fokus på den personliga skyddsutrustningen (särskilt skyddshandskar) | Sanering/ytdesinfektion.

Praktiska övningar

  • Klinisk färdighetsträning (praktiska övningar)
  • Scenario-baserade gruppövningar om initial handläggning av patient med HSAI, avfallshantering, provtagning/provhantering
  • På- och avklädning skyddsutrustning (med fokus på skyddshandskar)
  • Gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte kring övningsplanering, klinikens arbete med att upprätthålla beredskapen, Hinder och möjligheter till ständigt förbättringsarbete; Hur bibehåller vi beredskap och intresse över tid?

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till omvårdnadspersonal. I första hand erbjuds plats för personer med mångårig erfarenhet av infektionssjukvård.

Förberedelser

Deltagarna uppmuntras att på förhand samla sina frågor kring behov av PPE, exempel på risksituationer, befintlig samverkan (regional och/eller nationellt). Vi vill gärna att deltagarna även tar med kopia på sina egna lokala riktlinjer för vård och omhändertagande av patient med misstänkt smittsam allvarlig infektion.

Kostnad

Kursen är utan kostnad och vi bjuder på fika, luncher och middag samt resa och övernattning. Av miljöskäl bör förstahandsvalet vara tågresa. Övriga kostnader täcks av respektive organisation.

Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart tas en avgift ut på 3 500 kr exklusive moms, om inte platsen kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

Anmälan

I första hand erbjuds max två deltagare per klinik. Anmälan görs via formuläret nedan. Sista dag för anmälan är 1 november 2019. (Förlängd anmälningstid)

OBS! Antalet platser är begränsat så du är inte garanterad plats på kursen efter anmälan. Besked om du fått plats eller ej lämnas senast första veckan i november.

Kontakt

Frågor om utbildningen
Åsa Szekely Björndal 

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning

Gå till toppen av sidan