Psykisk ohälsa – vad gör vi för att minska stigmat?

Datum:
23 september
Tid:
10.00 - 16.00
Plats:
Waterfront
Ort:
Stockholm

OBS! Konferensen är nu fullbokad.

Innehåll

Folkhälsomyndigheten har fått ett regeringsuppdrag om att minska stigma kring psykisk ohälsa och suicid.

Som en grund i det arbetet vill vi anknyta till det arbete som pågår lokalt, regionalt och nationellt som har bäring på att öka kunskapen och minska fördomarna om psykisk ohälsa och suicid. Därför vill vi samla relevanta/berörda aktörer under en dag för att tillsammans diskutera det aktuella kunskapsläget, kartlägga aktuella behov och belysa erfarenheter från tidigare, pågående och planerade insatser.

Dagen kommer också innehålla presentation av den senaste forskningen och goda exempel från fältet. Detaljerad information om programmet presenteras fortlöpande.

Läs mer om myndighetens uppdrag och arbete i stigmafrågor.

Målgrupp

Beslutsfattare, strateger, samordnare och utredare inom kommuner, regioner och statliga myndigheter liksom frivilligorganisationer och andra som i sitt vardagliga arbete kommer i kontakt frågan.

Delta via webben

Konferensen är fullbokad men det finns möjlighet att följa seminariet via direktsändning på webben. Ingen föranmälan behövs för webbdeltagande!

Länk till sändningen kommer att finnas på denna sida strax innan seminariet.

Kontakt

Frågor om programmet
Lotta Jernström
tel. 010-2052169

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning

Gå till toppen av sidan