MARS

  • 23 mar
    Miljömedicinskt möte

    Information om årets Miljöhälsorapport.

  • 24 mar
    Elevhälsobaserade modeller – uppstart, nuläge och framtid

    Webbsänt seminarium om samverkansmodeller i skolan för att främja barns och ungas psykiska hälsa. Vid seminariet presenteras och diskuteras resultat från ett forskningsprojekt som har studerat implementering och effekter av sådana modeller.