Vårt uppdrag

Logotyp för de globala målenFolkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till en hållbar utveckling. Läs mer om vårt uppdrag

Nyheter

Fler nyheter

I USA misstänks flera personer ha fått allvarliga lungskador efter att ha använt elektroniska cigaretter. Folkhälsomyndigheten sammanfattar därför det aktuella kunskapsläget och informerar om ansvaret för produkterna.

Tillsyn och tillsynsvägledning