Se våra pressträffar på YouTube

Nyheter

 • Nytt om provtagning inom äldreomsorgen

  En generös provtagning och smittspårning inom äldreomsorgen, både bland de äldre och bland personalen, är önskvärd och motiverad för att tidigt upptäcka och förebygga smittspridning. Folkhälsomyndigheten publicerar nu ett stöd för hur provtagningen inom särskilda boenden kan organiseras.

 • Gymnasieskolorna kan öppna till höstterminen

  Barn och unga driver inte spridningen av covid-19 och personal inom skola och barnomsorg insjuknar inte oftare än andra yrkesgrupper. Mot denna bakgrund har Folkhälsomyndigheten beslutat att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni.

 • Idrottstävlingar och matcher tillåts

  Från och med den 14 juni ändrar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer så att idrottstävlingar, matcher och cuper tillåts i alla åldrar.

 • Inbjudan till pressträff om covid-19, 29 maj 2020

  Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om covid-19, fredagen den 29 maj 2020.

 • Hög kännedom om rökfria utomhusmiljöer i Sverige

  De flesta känner till och är positiva till rökförbudet som infördes på allmänna platser den 1 juli år 2019. Det visar en undersökning som genomförts på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

 • Skolbarn i Sverige rör sig mindre än i andra länder

  Skolbarn i Sverige rör inte på sig tillräckligt mycket. I en jämförelse av hälsovanorna i 45 olika länder, hamnar Sverige i botten när det gäller fysisk aktivitet. Däremot är det väldigt få barn i Sverige som äter godis eller läsk dagligen.

Fler nyheter

Antibiotikaresistensen ökar men vi kan alla bidra till att vi ska kunna använda antibiotika även i framtiden.

Vårt uppdrag

Logotyp för de globala målenFolkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till en hållbar utveckling. Läs mer om vårt uppdrag